Name Email Date Points % correct % of points Grade Time spent
N/A N/A December 18, 2022 4:20 pm 0.00 0%
0 correct, 0 wrong, and 40 unanswered
0%
N/A
01:24:59
Automatically submitted
(ran out of time)
Tanvi Jadeja Tanvi patel, Immi zala, Mausmee ved jadejatanvy@gmail.com December 20, 2022 8:34 pm 0.00 0%
0 correct, 0 wrong, and 40 unanswered
0%
N/A
04:56:30
Automatically submitted
(ran out of time)
Disha Bhalara archana bolaniya, kandarp bhatt, krupa chaudhari disha.bhalara24@gmail.com December 18, 2022 1:32 pm 32.00 80%
32 correct, 8 wrong, and 0 unanswered
80%
N/A
00:02:33
Priyansi Tejani "Fenal Asodariya Swati Vanani Jahnvi Vaghasiya" piyutejani324@gmail.com December 18, 2022 1:31 pm 25.00 63%
25 correct, 14 wrong, and 1 unanswered
62%
N/A
00:02:27
PRATIPAL PARMAR "DHRUVISHA BHALARA HETVI PATEL KAUSHAL PARMAR " pratipal123123@gmail.com December 18, 2022 2:07 pm 0.00 0%
0 correct, 0 wrong, and 40 unanswered
0%
N/A
00:53:08
Automatically submitted
(ran out of time)
N/A N/A December 18, 2022 1:11 pm 26.00 65%
26 correct, 14 wrong, and 0 unanswered
65%
N/A
00:02:14
N/A N/A December 18, 2022 1:08 pm 0.00 0%
0 correct, 0 wrong, and 40 unanswered
0%
N/A
00:00:23
Vidhi Vyas "Binal patel Avaniba vaghela Bhuvan shingala" vidhivyas0311@gmail.com December 18, 2022 1:08 pm 24.00 60%
24 correct, 16 wrong, and 0 unanswered
60%
N/A
00:21:58
Ritika Pratishtha shreya urja Ritikabharani2001@gmail.com December 18, 2022 1:09 pm 16.00 40%
16 correct, 24 wrong, and 0 unanswered
40%
N/A
00:24:03
Janvi Patel Honey patel,Shrujal Patel, Fenny Patel janavi2neet@gmail.com December 18, 2022 12:59 pm 19.00 48%
19 correct, 21 wrong, and 0 unanswered
47%
N/A
00:13:44

Showing 1 - 10 from 35 records

  next page